De fundamenten van HOEK architecture & preservation AIA


André J. W. Hoek is een geregistreerd SBA architect en is sinds 1993 ingeschreven in het wettelijk beschermde Nederlands Architectenregister. Na bijna 20 jaar lidmaatschap van de BNA ( Bond Nederlandse Architecten /Branche-vereniging Nederlandse Architecten ) is Andre Hoek eind 2014 overgestapt naar een Internationaal en vakinhoudelijk georienteerde echte beroepsvereniging van architecten en geregistreerd lid van de AIA (American Institute of Architects). Sinds november 2014 is Andre Hoek ook geregistreerd als architect in New York State en tevens in het bezit van een volledige USA architecten licentie/vergunning . De werkzaamheden in de USA zijn breed en gevarieerd maar richten zich voornamelijk op het veelvuldig aanwezige Nederlandse erfgoed aan de East Coast USA. Nieuw Nederland!

Ervaring in het buitenland verrijkt de kennis enorm en geeft elke opdrachtgever meer ontwerpmogelijkheden om vanuit een internationaal perspectief gezamenlijk buiten de standaard kaders te denken.


De bouwkundige kennis is inmiddels zeer breed gevormd. André is daarmee een gewaardeerde vraagbaak en gesprekspartner voor adviseurs en uitvoerenden op de bouwplaats. Samen lossen we vraagstukken op en maken er als team met elkaar een leuk en mooi werk van waar iedere betrokkene tevreden over kan zijn.

Belangrijk onderdeel van het dagelijks werk is ook professioneel advieswerk. Andre is voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Gouda (voorheen welstandscommissie Gouda ARK) en Commissie Cultuur Historie - Gouda

Tevens is Andre geassiocieerd lid van de Vakgroep Groen Erfgoed om ook binnen het 'rode' (bouwkundige) deel van ons groene erfgoed professioneel te kunnen werken. Met name de overgangsgebieden tussen tuin en huis is daarbij een echte specialiteit in de vorm van tuinhuizen, koetshuizen, kassen, oranjerieen en andere bouwkundig en tuin gerelateerde objecten. De overgang tussen binnen en buiten kan gezien worden als een echte specialiteit.


Vrijwilligerswerk op het gebied van Cultureel Erfgoed maakt ook een belangrijk deel uit van de tijdsbesteding in de vorm van advies, bestuurswerk en ondersteuning anderszins voor onder andere; ERM, Historische verenigingen, Stichtingen. gedurende lange tijd werd veel energie gestopt in het opzetten van een Register voor Restauratoren van ons Roerend Erfgoed. Dit is nu ondergebracht onder de vleugels van de ERM. Daarnaast is het bestuurswerk als vice voorzitter van de Columbia County Historical Society in Kinderhook NY-USA ook erg leerzaam en geeft dit veel extra ervaring en kennis.


Om al deze in de loop der jaren opgedane kennis te delen, verspreiden en interesse in ons erfgoed te promoten geeft André Hoek regelmatig lezingen voor belangstellenden en verenigingen. Ook het verzorgen van gastcolleges en lezingen in binnen en buitenland is een deel van de bezigheden.

Daarnaast geeft hij in de avonduren ook inmiddels al weer 10 jaar les en afstudeerbegeleiding als stafdocent op de Hogeschool Utrecht binnen de post HBO opleidingen Bouwhistorie & Restauratie , de HBO opleiding Monumentenzorg in de praktijk en sinds 2019 binnen de nieuwe opleiding Groene Monumentenzorg.

ALS HET OM ERVARING GAAT

Werkzaamheden worden aangenomen voor particulieren, overheden, bedrijven, aannemers, onwikkelaars, stichtingen, etc. Ook adviseurs of architecten met een specifieke restauratieopgave in hun project zijn wij graag van dienst.Wij werken probleem oplossend en efficiënt binnen een team van vakspecialisten afgestemd op UW opgave.


Wij zijn gespecialiseerd in complexe opgaves en duurzaamheid.